Shocking Video – you can’t imagine such life for your children!!

587b92dcc0b2d82fd2eeb5def33cadf5

Apskaičiuota, kad 842,000 žmonių kasmet miršta nuo ligų, kurias sukelia nešvarus vanduo, nepakankamos sanitarijos įpročiai ir prasta higiena.

Dauguma jų yra besivystančių šalių vaikai. Aprūpinimas švariu vandeniu, sveikos gyvensenos ir higienos švietimas, yra bene pati veiksmingiausios priemonės, kurių mes galime imtis, siekiant užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui.

Zemirah Ministries International visame pasaulyje veikianti organizacija, teikianti švarų vandenį, steigianti saugios higienos atvirus nemokamus praktinio mokymo centrus ir kurianti krikščioniškas bažnyčias.

Jūsų 5 EUR / – 10 / – 20 / – 50 / – 100 / – 200 / – 300 / – 400 / – 500 tikrai gali padėti. Telaimina Jus Dievas!

English –

An estimated 842,000 people die each year from diseases caused by unclean water, inadequate sanitation, and poor hygiene habits.

The majority of these are children in developing countries. Providing clean water, coupled with health and hygiene education, is perhaps the most effective measure we can take in preventing infectious disease.

Zemirah Ministries International works around the world to provide clean water, promote safe hygiene practices, open free education centres, and plant churches.

Your EUR 5/- 10/- 20/- 50/- 100/- 200/- 300/- 400/- 500 can really help, God bless you!